Vihitaja

Vihitaja on Läänemaal väikesearvuline haudelind ja läbirändaja. Läbirändel olevaid vihitajaid kohtab sageli mererannikul, kus nad adruvallidel või rannalähedastel kividel peatuvad. Nii kevadel kui sügisel kohtab läbirändel olevaid vihitajaid sageli näiteks Puise ninas, Haeskas, Keemus ja Põõsaspea neemel.

Pesitsusajal kohtab vihitajaid Läänemaal järvede kallastel ja kruusakarjäärides olevatel veesilmadel ning Kasari jõel.

Kõrkja-roolind

Kõrkja-roolind on Läänemaa märgalade roostikes ning võsastunud luhtades üldlevinud haudelind. Kõige arvukam on liik Matsalu ja Haapsalu lahe ning Noarootsis järvede ümbruses. Parim aeg kõrkja-roolindude vaatlemiseks on mais ja juunis, mil pesitsevad linnud aktiivsemalt laulavad ning sel ajal ka sagedamini näitavad. Kõrkja-roolinde on hea vaadelda näiteks Kiideva sadamas või Noarootsis Saare matkarajal.

Raudkull

Raudkull on Läänemaal harilik haudelind ja läbirändaja ning väikesearvuline talvitaja. Eriti sageli kohtab raudkulle Läänemaal septembris ja oktoobri alguses, mil linnud ühes suurte värvuliste parvedega rändele asuvad. Talvekuudel võib raudkulle kohata eelkõige asulate juures, kus nad jahivad lindude toitmiskohtasid külastavaid värvulisi.