pogari

PÕGARI-SASSI LINNUVAATLUS

Põgari-Sassi rannikul näeb hästi hooldatud rannaniitu. Kuna rannaniit kulgeb otse autotee kõrval, siis näeb Põgaris paljusid linnuliike väga lähedalt. Siinne rannik on eriti soodne ala erinevatele kahlajatele. Varakevadest suve keskpaigani võib siin näha ka väga omapärase välimusega naaskelnokki.

Nii kevadel kui sügisel koonduvad Põgari-Sassi rannaniidule toituma tuhanded valgepõsk-lagled. Sügisel septembris on Põgari-Sassi, aga üks parimaid kohti sookurgede ööbimislennu jälgimiseks.

Parim vaatluskoht asub vana karjalauda kõrval oleval suurel platsil. Rannaniidule minek on keelatud.