• Tumetilder
  • https://linnuriik.ee/wp-content/uploads/2021/09/Tumetilder-Kauro-Kuik-1024x683.jpg
  • Keemu linnud
  • https://linnuriik.ee/wp-content/uploads/2021/09/tumetilder_salvestusVRunnel.mp3

Tumetilder. Foto: Kauro Kuik

Tutvustus

lad. Tringa erythropus
ingl. Spotted Redshank

Rahvapäraseid nimesid: tiutiu, vihitaja

Staatus Eestis

Mittepesitsev suvilind, läbirändaja.

Välimus

Võrreldes punajalg-tildriga sihvakama kuju, pisut pikemate jalgade ja pikema peene nokaga, mille tipp on ülivähe allapoole paindunud, nokatüviku punane piirdub alanokaga. Tali- ja noorsulestikus on selgesti nähtav valge kulm. Valge päranipuala jätkub seljal kitsa valge “praona”. Isaslind on suvel üleni must, ainult ülapool pisut täpiline, jalad mustad. Emaslind on märksa valgetähnilisema kõhu ja külgedega. Talvel on mõlemad vanalinnud helehalli ülapoole ja puhasvalge alapoolega, eeskael ja “nägu” määrdunudvalged. Noorlinnu alapool on ühtlaselt viirutatud, suurte kattesulgede ja tertsiaalide servad peeneviirulised, jalad punased.

Suurus

Kehapikkus 29-33 cm, tiibade siruulatus 59-66 cm, kehakaal 125-160 g.

Sarnased liigid

Punajalg-tilder.

Levik

Pesitseb Skandinaaviamaades, Põhja-Euroopas ja Siberis. Talvitub Lõuna-Euroopas ja Aafrikas. Eestis väikesearvuline läbirändaja ja haruldane mittepesitsev suvilind.

Arvukus

Eestis ei pesitse, läbirändajana väikesearvuline.

Esinemisaeg

Võib kohata aprillist maini ja juulist septembrini.

Toit

Toitub putukatest, koorikloomadest, molluskitest ja vihmaussidest. Veest toitu hankides püüab ka väiksemaid kalu.

Elupaik

Pesitseb hõredates okasmetsades rabade ja tundrate naabruses.

Pesitsemine

Pesa asub mättalisel maapinnal, kus on piisavalt kõrgemaid heinatutte. Lohukoht vooderdatakse suhteliselt tagasihoidlikult kõrtega. Mais muneb emaslind 4 muna, mida haub peamiselt isaslind 23-24 päeva. Emane istub pesal vahetult pärast munemist ainult mõned päevad – pärast seda lendab ta pesitsusalalt Kesk-Euroopasse, kus hakkab sulgima. Pojad on pesahülgajad ja hakkavad pesa läheduses ringi jalutama kohe pärast udusulgede kuivamist. Umbes 25-30 päeva vanuselt saavad noorlinnud lennuvõimeliseks, misjärel kogunetakse seltsingutesse ning käiakse koos toitumas ja puhkamas.

Ohustatus ja kaitse

Ei kuulu looduskaitse alla.

 

Levik ja arvukus Läänemaal

Tumetilder on Läänemaa rannikualadel harilik läbirändaja. Kevadrändel peatuvaid isendeid võib näha aprillis ja mais. Juuni lõpus kohtab juba esimesi sügisrändel olevaid isendeid. Need on emaslinnud, kes on arktilistel pesitsusaladel munemise lõpetanud. Kuna haudumise ja poegade eest hoolitsemisega tegelevad isaslinnud, siis rändavadki emaslinnud pesitsusaladelt üsna kiiresti ära. Viimaseid tumetildreid kohtab siin veel oktoobris.
Peatuvaid tumetildreid võib Matsalus kõige sagedamini kohata Haeskas ja Põgaris. Samuti peatub tumetildreid mitmel pool Noarootsis – näiteks Tahu lahe ääres ning Riguldi rannas.