Väikeluik. Foto: Kauro Kuik

Tutvustus

lad. Cygnus columbianus
ingl. Tundra Swan

Rahvapäraseid nimesid: ei ole teada

Staatus Eestis

Mittepesitsev suvilind, läbirändaja, talvituja

Välimus

Sarnaneb laululuigega, on aga väiksem, pisut lühema kaelaga, suhteliselt suurema pea, jässakama kere ja lühema nokaga, kollane laik on pisut väiksem ja rombjas või ümmargune, harva kiiljas, kollane ei küüni sõõrmetest ettepoole ja must ala on suurem. Noorlind on hallikas, nokamuster sama jaotusega kui vanalinnul, kuid musta asemel on roosa ja kollase kohal valkjas.

Suurus

Kehapikkus 115-127 cm (kere u 60 cm), tiibade siruulatus 170-195 cm, kehakaal 7,9-8,4 kg.

Sarnased liigid

Laululuik, kühmnokk-luik.

Levi

Meie alamliik bewickii pesitseb Jäämere äärsetes tundrates ja talvitub Loode-Euroopas. Eestis harilik läbirändaja, kes võib juhuslikult ka talvituda.

Arvukus

Eestis ei pesitse, läbirändajana harilik.

Esinemisaeg

Läbirändel aprillist maini ja oktoobrist novembrini. Talvine arvukus 5-30.

Toit

Taimtoiduline.

Elupaik

Rändepeatustel viibib nii rannikul kui ka sisemaa põldudel ja märgaladel.

Pesitsemine

Emaslind muneb mai lõpus või juunis okstest, samblast, rohust ja heinast meisterdatud pessa 3-5 kollakasvalget muna, mida haub 29-30 päeva. Isaslind kaitseb samal ajal pesa ja territooriumi. Pojad on pesahülgajad ja on paari päeva vanuselt võimelised ise toitu otsima. Mõlemad vanemad abistavad neid toiduotsinguil. Lennuvõimelisteks saavad pojad 40-45 päeva vanuselt. Pesitsusterritooriumile jäädakse augusti lõpuni. Pojad jäävad vanemate juurde ka talvel, vahetevahel ühinevad nendega ka eelmise aasta pojad.

Ohustatus ja kaitse

Kuulub II kategooria kaitsealuste liikide hulka. Mune ja poegi ohustavad rebased, saarmad, mingid, karud ja kajakad.

Levik ja arvukus Läänemaal

Läänemaal asuvad Matsalu ja Haapsalu laht on väikeluikedele üheks kõige olulisemaks rändeaegseks toitumisalaks. Nendel kahel märgalal peatub kevadel ja sügisel umbes kolmandik kõigist Euroopa väikeluikedest.

Väikeluikede kevadränne on kõige arvukam aprilli alguses ja keskpaigas, sügisel saabuvad esimesed isendid septembri lõpus ja peamine läbiränne kestab kogu oktoobri.