Aul

Hilissügisest kevadeni on aul Läänemaal üks arvukamaid mereparte. Kevadel näeb arvukat aulide läbirännet Virtsus ja Puhtus, sügisel võib kümnete tuhandete aulide rännet vaadelda aga Põõsaspea neemel.
Maakonna looderannikule jäävad tuhanded aulid ka talvitama. Neid on hea vaadelda Dirhami sadamast või Põõsaspea neemelt. Paljud suuremad auliparved kogunevad toituma avameremadalikele, kus neid ei näe ka hea optikaga. Üheks selliseks oluliseks talviseks toitumisalaks on Osmussaare lähistel paiknev Neugrundi madalik.