Naaskelnokk

Naaskelnokk on Läänemaa rannikul lokaalselt levinud vähearvukas haudelind ja kevadine läbirändaja. Rändel peatuvaid naaskelnokki kohtab Matsalu rahvuspargis sageli Põgari-Sassi rannas ja Puise ninas. Lisaks võib neid kahlajaid vaadelda ka Haapsalu Tagalahel ning Tahu lahel. Kõige paremini on naaskelnokad Läänemaal vaadeldavad aprillist juunini.

Nurmkana

Nurmkana on kogu Läänemaal väikesearvuline haudelind ja talvitaja. Matsalu põllumaastikel on nurmkanad veel küllaltki tavalised kanalised, keda peidulise eluviisi tõttu pole siiski sugugi kerge näha. Väljaspool pesitsusaega tulevad nurmkanad mõnikord toituma ka päris mererannikule.
Kergem on nurmkanasid kohata talvel lumega, mil nad tulevad sagedamini toituma majade lähedusse ning teepervedele.

Naerukajakas

Naerukajakas on Läänemaal väga arvukas haudelind ja läbirändaja ning võrdlemisi vähearvukas talvitaja. Naerukajad pesitsevad suurte kolooniatena Läänemaa laidudel. Maakonna suurimaks pesitsuskolooniaks on Haapsalu Eeslahe laidudel asuv enam kui tuhande pesaga pesitsuskoloonia.
Naerukajakate rännet on kõige parem jälgida Põõsaspea neemel.