Kõrkja-roolind

Kõrkja-roolind on Läänemaa märgalade roostikes ning võsastunud luhtades üldlevinud haudelind. Kõige arvukam on liik Matsalu ja Haapsalu lahe ning Noarootsis järvede ümbruses. Parim aeg kõrkja-roolindude vaatlemiseks on mais ja juunis, mil pesitsevad linnud aktiivsemalt laulavad ning sel ajal ka sagedamini näitavad. Kõrkja-roolinde on hea vaadelda näiteks Kiideva sadamas või Noarootsis Saare matkarajal.