Tumetilder

Tumetilder on Läänemaa rannikualadel harilik läbirändaja. Kevadrändel peatuvaid isendeid võib näha aprillis ja mais. Juuni lõpus kohtab juba esimesi sügisrändel olevaid isendeid. Need on emaslinnud, kes on arktilistel pesitsusaladel munemise lõpetanud. Kuna haudumise ja poegade eest hoolitsemisega tegelevad isaslinnud, siis rändavadki emaslinnud pesitsusaladelt üsna kiiresti ära. Viimaseid tumetildreid kohtab siin veel oktoobris.

Teder

Teder on Läänemaa soodes ja sooheinamaadel esinev väikesearvuline kanaline. Tetre võib kohata ka Matsalu rahvuspargis – mõned isendid tulevad siinsele luhale, samuti maiustavad nad sageli kadakamarjadega.
Tetre võib Läänemaal sageli kohata Tuhu soo ümbruses, Matsalus näeb neid sagedamini Rannajõe vaateplatvormist.

Tutt-tiir

Tutt-tiir on Läänemaal lokaalse levikuga väikesearvuline haudelind ja läbirändaja. Matsalu rahvuspargis kohtab tutt-tiire sageli Puise ninas. Eriti silmatorkavad ja häälekad on tutt-tiirud suvekuudel Põõsaspea neemel.
Pesitsevad tutt-tiirud väikestel meresaartel. Mõned pesitsuskolooniad jäävad ka Matsalu rahvuspargi territooriumile.

Tuttpütt

Tuttpütt on Läänemaal harilik haudelind ja läbirändaja. Läbirändel olevad tuttpütid koonduvad siselahtedele, vähemal määral ka suurematele järvedele ning avamerele.
Kõige parem on tuttpütte vaadelda kevadel aprillis ja mais Haapsalu Promenaadilt. Sel ajal võib seal sageli näha ka tuttpüttide vaatemängulist pulmatantsu. Veel kohtab tuttpütte arvukalt Saunja lahel ja Sutlepa merel, kus pesitseb kümneid paare. Matsalus on neid võimalik vaadelda Puise ninas või Keemu vaatetornist.

Tikutaja

Tikutaja on Läänemaal tavaline haudelind ja läbirändaja. Rändel peatuvaid tikutajaid kohtab rannaniitudel, adru-ja vetikavallidega kaetud mererannikul ning isegi niisketel karjamaadel. Matsalus on tikutaja laialdase levikuga linnuliik. Tikutajaid on hea vaadelda Põgaris ja Haeskas ning Noarootsis Riguldi rannas ja Tahu rannaniidul. Kevadõhtutel on tikutajate mängulendu hea jälgida ka Penijõe või Tuhu soo matkarajal.

Tutkas

Tutkas on Läänemaa rannikul arvukas läbirändaja. Üksikud tutkad jäävad Matsalu luha- ja rannaniitudele ka pesitsema.

Kõige parem aeg tutkaste jälgimiseks on aprilli lõpp ning mai algus, mil Matsalu rahvuspargi ja Silma looduskaitseala rannaniitudel peatub sadu tutkaid. Matsalus on tutkaid kõige parem vaadelda Haeskas ning Noarootsis Tahu rannaniidul.