Ristpart

Ristpart on Läänemaa rannikul väikesearvuline haudelind ning läbirändaja. Matsalusse saabuvad esimesed ristpardid juba märtsi keskel ning neid võib siin kohata augustini. Rahvuspargi territooriumil näeb ristparte Puise poolsaare rannikul ning Põgari-Sassi rannas. Ristparte on Läänemaal hea vaadelda veel ka Põõsaspea neemel ning Riguldi rannikul.

Randtiir

Randtiir on Läänemaal arvukas haudelind ja läbirändaja. Linnud pesitsevad suurte kolooniatena väikestel meresaartel, kus tihedalt üksteise kõrval võib leiduda sadu pesi. Matsalu rahvuspargis asub suur randtiirude pesitsuskoloonia Puise nina lähistel Kakrarahul.
Randtiire võib siiski Läänemaa rannikul kohata õige mitmel pool. Nad on väga hästi vaadeldavad näiteks Põõsaspea neemel, kus võib kevadel ja suve lõpus jälgida ka nende arvukamat läbirännet.

Rooruik

Rooruik on Läänemaal tavaline haudelind ja väikesearvuline talvitaja. Rooruik on peiduline roostikulind, keda on küll raske näha, kuid tema häält võib kuulda Läänemaal õige mitmel pool. Rooruika kuuleb Matsalus näiteks Rannajõe vaatetornist või Penijõe vaatetornist. Kõige parem on rooruikade kontserti nautida, aga Noarootsis Sutlepa mere linnutornidest.
Talvekuudel vaadeldakse rooruika sageli Haapsalu veepuhasti ümbruses.

Rohukoskel

Rohukoskel on Läänemaa rannikul tavaline läbirändaja ning väikesearvuline haudelind. Teda kohtab eelkõige mererannikul, siselahtedele satub see liik üsna harva. Matsalus on seetõttu rohukosklad kõige paremini vaadeldavad Puise ninas. Mitmed rohukoskla paarid jäävad pesitsema Puise poolsaare ümbruses asuvatele laidudele (näiteks Kakrarahule).
Rohukosklaid on eriti hea vaadelda, aga Põõsaspea neemel. Seal saab suve lõpus ja sügisel vaadelda ka nende läbirännet.

Roo-ritsiklind

Roo-ritsiklind on Läänemaal võrdlemisi arvukas, kuid võrdlemisi lokaalse levikuga roostikulind. Peamised pesitsusalad asuvad Matsalu rahvuspargis (umbes 3000 paari) ning Silma looduskaitsealal (300-500 paari), kus liik asustab eelkõige mosaiikseid vees kasvavaid roostikualasid. Roo-ritsiklindude siristamist on eriti valjult kuulda õhtuhämaruses. Parim aeg nende laulu kuulmiseks on aprilli lõpust juuni keskpaigani. Parimad kohad lindude kuulamiseks Matsalus on Kiideva sadam ning Kasari jõe suudmeala ning Noarootsis Sutlepa mere vaatetornid.

Rohunepp

Rohunepp on Matsalu luhaniidu väikesearvuline pesitseja. Rahvuspargi territooriumil pesitseva asurkonna suuruseks on umbes 50 isaslindu. Mujal Läänemaal on tegu väga haruldase haudelinnuga. Rangelt kaitstava linnuliigina on täpsed mängukohad salastatud.

Rabapistrik

Rabapistrik on Läänemaal väikesearvuline läbirändaja. Eelkõige võib rabapistrikut siin vaadelda sügisel septembris ja oktoobris, harvem kevadrändel maikuus. Rabapistrikud peavad sageli jahti rannaniidu ja veepiiril toituvatele kahlajatele ning väiksematele partidele.
Kõige tõenäolisem on neid kohata Haeskas, Põgaris ja Puise ninas. Möödunud sajandi keskpaigas pesitses rabapistrik Läänemaal asuvas Marimetsa rabas, kuid käesoleval sajandil ei ole tema pesitsemist õnnestunud tõestada.

Räästapääsuke

Räästapääsuke on Läänemaal üldlevinud haudelind ja arvukas läbirändaja. Neid pesitseb kõikjal, kus leidub pesa rajamiseks sobivaid räästaaluseid. Matsalu rahvuspargis pesitseb räästapääsukesi arvukalt Puise ja Keemu sadama ümbruses. Sügisel augusti lõpus ja septembri alguses võib vaadelda räästapääsukeste arvukat läbirännet Puise nina vaateplatvormilt.

Rukkirääk

Rukkirääk on Läänemaa kultuurrohumaadel ja luhaniitudel tavaline haudelind. Kõrges taimestikus peituvat lindu pole kerge näha, kuid tema häält võib maist juuli keskpaigani tihti kuulda. Eriti häälekaks muutuvad rukkiräägud hämaruse saabudes.

Matsalus võib rukkirääkude kontserti nautida näiteks Rannajõe vaateplatvormilt või Suitsu jõe sillalt. Rahvuspargi territooriumil pesitseb umbes 300 paari.